Inloggen voor culturele instellingen

Nog geen inloggegevens?
Stuur een e-mail naar: cultuur@daargeefjeom.nl

Waarom zou je geven om cultuur?

Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen; cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. En steeds vaker weten publiek en makers elkaar te vinden.

Cultuur. Je houdt ervan. Je geeft erom. Een wereld zonder cultuur zou een dor bestaan opleveren. En daarom deze site. Om iedereen met een hart voor cultuur bij elkaar te brengen. Want zonder bezoekers geen expositie, zonder luisteraars geen concert, zonder publiek geen voorstelling. Hoe meer mensen erom geven, hoe mooier het wordt. Geven is ook een kunst.

Cultuurgenieters ontdekken hier hoe zij hun steentje kunnen bijdragen aan hun favoriete theatergroep, museum, festival of andere culturele organisatie. Cultuurmakers krijgen hier tips over het betrekken van hun publiek, fans en vrienden om hun hart voor cultuur te verzilveren.

Zoveel manieren om te geven

Geven gaat over passie en enthousiasme. Geven is meer dan geld alleen. Jouw donatie is een bijdrage aan het culturele leven in Nederland. Met jouw gift kun je het fundament van culturele instellingen verstevigen. En nieuwe mogelijkheden voor instellingen, spelers en toeschouwers scheppen.

Maar wist je al dat je op veel verschillende manieren kan geven? Door bijvoorbeeld lid te worden van een 'Vrienden' stichting. En wat dacht je van samen met collega's de restauratie van een kunstwerk sponsoren? Of je doneert tijd in de vorm van vrijwilligerswerk. Zo maak je alles op de eerste rang én backstage mee op bijvoorbeeld je favoriete festival.

Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en de interessante belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig, genieten.

harro_homepagina
samen cultuur maken

meer over crowdfunding

jaap_homepagina_
bouwen aan de collectie

meer over Fonds op Naam

patricia_homepagina_
tijd en inzet doneren

meer over vrijwilligerswerk

erik hanenburg voor schilderij
cultuur en ondernemen

meer over geven als bedrijf

Al een idee aan welke culturele instelling jij wil bijdragen?

Zoek een ANBI

Wat krijg ik ervoor?

Je geeft meer dan je denkt

Als je geeft aan cultuur, doneer je niet alleen geld. Je geeft het theater, museum, festival of andere culturele organisatie de kans om te bouwen aan een toekomst met nieuwe exposities of voorstellingen. Daarmee help je het rijke culturele leven in Nederland.

En dat geeft niet alleen een tevreden gevoel; het kan je namelijk ook een aardige fiscale aftrekpost opleveren. Daarnaast bieden veel culturele instellingen voordelen voor gevers; zoals speciale voorstellingen, evenementen en gratis toegang.

De Geefwet maakt jouw gift meer waard

Sinds de invoering van de Geefwet mag jouw gift aan een cultureel doel met 25 procent extra afgetrokken worden van de belasting. Voor bedrijven is dit zelfs 50 procent.

'Door de Geefwet wordt mijn gift meer dan verdubbeld: voor 350 euro kan ik aan het theater maar liefst 1000 euro schenken!'

Irene van Zeeland

Ontdek zelf het belastingvoordeel met de Geefwijzer

De Geefwijzer wijst je de weg door de belastingregels rondom geven aan cultuur. Je zult zien: jouw steun aan dat bijzondere museum, dat vernieuwende theatergezelschap of dat swingende festival kan behalve nuttig ook nog eens fiscaal aantrekkelijk zijn. Kijk nu welke vorm van culturele donatie het beste bij jou of jouw bedrijf past.

De Geefwijzer

Geven aan cultuur kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Lees hier alles over de belastingregels rond geven aan cultuur. Of je nou 10 euro stort of als bedrijf een tentoonstellingszaal wil sponsoren; groot of klein, organisatie of particulier – er is voor iedereen wel een vorm van geven die bij je past.

Hoe wil jij aan cultuur geven?

 • Meer informatie
  Sluit informatie

  Geven als particulier

  Geven kan op veel manieren en, afhankelijk van de gemaakte keuzen, de overheid faciliteert dit via de inkomstenbelasting. Een gift vindt plaats tijdens het leven. Het kan om geld gaan, maar ook om andere vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld kunstvoorwerpen.

  Een gift wil zeggen dat er geen directe tegenprestatie tegenover de vrijwillige bijdrage staat. Giften kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belasting. Een ander voordeel is dat de ontvangende culturele instelling (als deze de ANBI-status heeft of een SBBI is) geen schenkbelasting hoeft te betalen, hoe groot de schenking ook is. Dit betekent dat de volledige gift ten goede komt aan kunst en cultuur.

 • Meer informatie
  Sluit informatie

  Geven als bedrijf (BVs, NVs verenigingen, stichtingen) aan cultuur

  Bedrijven kunnen fiscaal voordeel hebben van het schenken aan culturele instellingen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Twee soorten belasting spelen een rol: de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

Is de culturele instelling een ANBI?

Is de culturele instelling een ANBI?

Gift (inclusief aftrek vennootschapsbelasting)

Als een bedrijf een niet-zakelijke betaling aan een ANBI verricht, kan het bedrijf mogelijk een beroep doen op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar met een maximum van €100.000,-. Wanneer er wel een prestatie tegenover staat, spreken we van sponsoring. Een bedrijf boekt dit dan onder de post bedrijfskosten.

Zakelijke betaling

Over het algemeen zal een bedrijf een zakelijk belang hebben bij een betaling. Dat is bijvoorbeeld het geval als sprake is van een concrete tegenprestatie, zoals bij sponsoring. Ook als er geen concreet aanwijsbare tegenprestatie is, maar het bedrijf wel een zakelijk belang heeft bij de betaling, kan mogelijk sprake zijn van een zakelijke betaling. Per geval zal moeten worden beoordeeld of het om zakelijke kosten of een gift gaat. Dit laatste is van belang omdat zakelijke betalingen als reguliere kostenpost volledig aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast. Als er sprake is van een directe tegenprestatie, zoals bij sponsoring, moet de culturele instelling omzetbelasting in rekening brengen, welke voor het bedrijf meestal aftrekbaar is. Als de culturele instelling als btw-ondernemer echter is vrijgesteld van btw-belastingplicht, kan onder voorwaarden gebruikgemaakt worden van een faciliteit op grond waarvan geen btw in rekening hoeft te worden gebracht. Daarbij gelden bepaalde omzetgrenzen. Ook is btw verschuldigd als vrijkaarten, speciale activiteiten of andere prestaties worden afgesproken. Vaak worden dit soort afspraken tussen een bedrijf en een culturele instelling vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Het is uiteraard altijd mogelijk om naast de afspraken in de sponsorovereenkomst nog andere bijdragen te verstrekken.

Hoe wil jij geven?

 • Meer informatie
  Sluit informatie

  Geven

  Geven kan op veel manieren en, afhankelijk van de gemaakte keuzen, kan dit een fiscaal voordeel opleveren. Een gift vindt plaats tijdens het leven. Het kan om geld gaan, maar ook om andere vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld kunstvoorwerpen. Een gift wil zeggen dat er geen directe tegenprestatie tegenover de vrijwillige bijdrage staat.

 • Meer informatie
  Sluit informatie

  Nalaten

  Naast familieleden kan in een testament ook het nalaten aan goede doelen zoals bijvoorbeeld culturele instellingen worden opgenomen. De culturele instelling kan dan tot  (mede-)erfgenaam of legataris worden benoemd. Een culturele instelling die de ANBI-status heeft, betaalt over deze verkrijging geen erfbelasting. Hierdoor komt (dit deel van) de nalatenschap volledig ten goede aan kunst en cultuur.

 • Meer informatie
  Sluit informatie

  Stichting/fonds

  Een van oudsher in Nederland veel voorkomende manier om cultuur te ondersteunen, is door het oprichten van een fonds of stichting. Dit kan een zelf opgerichte, onafhankelijke stichting of fonds zijn, maar een fonds kan ook worden ondergebracht bij een bestaande instelling of fonds.

Hoe wil jij geven?

Erfbelasting met kunst betalen

De Nederlandse staat hecht er veel waarde aan dat kunst met grote betekenis voor het erfgoed behouden blijft voor de Nederlandse samenleving. Als een verzamelaar overlijdt en de nalatenschap deels bestaat uit kunstvoorwerpen, dan is het voor de erfgenamen soms moeilijk om tijdig grote geldsommen aan erfbelasting te voldoen.

Daarom heeft de overheid het mogelijk gemaakt dat erfgenamen de erfbelasting kunnen voldoen met nagelaten voorwerpen met een nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang. Dit kan kunst zijn, maar ook een archiefstuk of persoonlijke bezittingen. Het schilderij Bloeiend boompje I (1921) van Bart van der Leck is op deze wijze in museum Kröller-Müller terechtgekomen.

Het moeten wel bijzondere objecten zijn: ze moeten op de lijst van beschermde voorwerpen staan die is opgesteld vanwege de Wet tot behoud van cultuurbezit of volgens de criteria van deze wet onvervangbaar en onmisbaar zijn. Als dat niet het geval is, kunnen de voorwerpen toch in aanmerking komen om als betaling te dienen als zij van groot nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang zijn vanwege hun attractiewaarde, artistieke waarde, herkomstwaarde, ensemblewaarde of documentatiewaarde. Een speciale commissie beoordeelt of voorwerpen voor deze regeling in aanmerking komen.

De erfgenamen krijgen een korting (kwijtschelding) van 120% van de waarde van de voorwerpen op de te betalen erfbelasting. Deze kwijtschelding van 120% van de waarde is bedoeld om erfgenamen te stimuleren de objecten over te dragen aan de Staat in plaats van deze te verkopen op een veiling of in het buitenland. Uiteraard bedraagt de korting niet meer dan de verschuldigde erfbelasting. De objecten die Nederland via deze regeling verwerft, worden onderdeel van de Collectie Nederland. De Staat kan de kunstwerken vervolgens in bruikleen geven aan een museum of een archief. In de praktijk is het gebruikelijk dat als een instelling het verzoek heeft ondersteund om met een bepaald object de erfbelasting te mogen betalen, de Staat het kunstwerk aan dit museum in bruikleen geeft als het goed past in de collectie van dat museum. Het is overigens raadzaam dat als u een beroep wilt doen op deze regeling, vooraf te overleggen met een museum dat interesse zou kunnen hebben in het kunstvoorwerp.

Kunst als vrijgestelde bezitting

Het persoonlijk bezit van een kunstwerk zonder beleggingsdoel, bijvoorbeeld een schilderij dat thuis aan de muur hangt,  is vrijgesteld voor de inkomstenbelasting. Hierover hoeft dan ook geen 1,2% vermogensrendementsheffing in box 3 te worden betaald. Ook het (met winst of verlies) verkopen van een dergelijk kunstwerk is niet belast.

Zodra sprake is van actieve handel in kunst kan het zijn dat de eigenaar van het voorwerp wordt aangemerkt als ondernemer of resultaatgenieter. In dit geval dient over de winst maximaal 52% belasting te worden betaald. Onkosten zijn in dat geval wel weer aftrekbaar. Ook kan de in rekening gebrachte btw als voorheffing in mindering worden gebracht op de over de verkoopopbrengst verschuldigde btw. Dit is een complex fiscaal terrein. Daarom wordt aangeraden om  specialistische informatie in te winnen bij een belastingadviseur. Als de kunst aan een instelling wordt uitgeleend, is deze niet meer in persoonlijk gebruik. Vermogensrendementsheffing  is dan niet meer van toepassing. Voor deze uitgeleende kunst bestaat namelijk een speciale vrijstelling.

Wat voor gift?

Periodieke gift (inclusief extra fiscaal voordeel)

Zogenoemde periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Een gift heeft nu tijdelijk extra fiscaal belastingvoordeel. De gift mag met een multiplier van 25% verhoogd worden. Dit betekent dat er een kwart meer mag worden afgetrokken.

Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van €5.000,- per jaar. Alle bedragen boven de €5.000,- zijn nog steeds aftrekbaar, maar hier geldt de multiplier niet. Voor de multiplier geldt een maximum van €1.250,- per jaar.

Voorbeeld

U doet een periodieke gift aan een culturele instelling van € 6.000 per jaar. Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier:
1. Berekenen verhoging: € 6.000 x 25% = € 1.500
2. Maximale verhoging: € 1.250
3. U hebt dan per jaar een aftrek van: € 6.000 + € 1.250 = € 7.250 .

Een gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd
• er regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen worden overmaakt naar de culturele anbi die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
• deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
• deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overmaakt naar dezelfde culturele anbi
De gift stopt uiterlijk bij overlijden van de gever.
• de culturele anbi levert geen tegenprestatie voor de gift

Let op!
Vanaf 2014 hoeft een periodieke gift niet meer worden vastgelegd bij de notaris. Er kan nu gekozen worden om de gift via de notaris vast te leggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan de gift wordt gedaan.

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de culturele anbi? De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.
De formulieren zijn te vinden via http://www.belastingdienst.nl/giften

Andere giften

 Een gewone gift kan bijvoorbeeld een jaarlijkse gift zijn die je als donateur of vriend spontaan doet of een gift ter gelegenheid van een bijzondere activiteit.

Een gift heeft nu tijdelijk extra fiscaal belastingvoordeel. De gift mag met een multiplier van 25% verhoogd worden. Dit betekent dat er een kwart meer mag worden afgetrokken.

De in een jaar gedoneerde ‘gewone giften’ zijn aftrekbaar voor zover deze in totaliteit meer bedragen dan €60,- of –als dat meer is– 1% van het verzamelinkomen. Tevens geldt voor de aftrekbaarheid van deze giften een maximum van 10% van dat inkomen. Gewone giften moeten wel aantoonbaar zijn voor de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld via een afschrift van de bankrekening. De aangifte inkomstenbelasting over 2012 doet men in 2013. Dus giften die je nog in 2012 doet, geef je voor 1 april 2013 op bij de belasting.

Informeer naar deze mogelijkheid bij de instelling van je keuze.

Kunst of andere voorwerpen

Veel voorwerpen in musea, archieven en bibliotheken zijn geschonken. Als je een kunstwerk, archief of muziekinstrument schenkt, is dat een gift in natura. De marktwaarde van het geschonken voorwerp bepaalt dan de omvang van de gift en dus de hoogte van de aftrekpost.

Bij het geven van kunst met een hoge waarde is het raadzaam om voorafgaand aan de gift de hulp van een taxateur en een notaris in te roepen en om –eventueel in samenspraak met een belastingadviseur–hierover overeenstemming te bereiken met de Belastingdienst. In de meeste gevallen wordt een groter fiscaal voordeel behaald als van deze schenking een periodieke gift wordt gemaakt.

Het is verstandig om het schenken van kunst of andere voorwerpen in het testament op te nemen. Dit voorkomt onduidelijkheden voor zowel de nabestaanden als de culturele instelling.

Hoe wil jij nalaten?

Testament opstellen

specifieke wensen ten aanzien van een nalatenschap dienen te worden vastgelegd door een notaris in een testament.

Erfstelling of legaat

Bij het opstellen van een testament kan worden gekozen tussen een erfstelling of legaat voor een culturele instelling. Erfstelling is de optie waarbij de culturele instelling een erfdeel ontvangt, dus een bepaald deel of percentage van de nalatenschap. De omvang van de verkrijging hangt in dit geval af van het totaal nagelaten vermogen. Een culturele instelling zal een erfdeel van een nalatenschap alleen aanvaarden wanneer de nalatenschap positief is en hier, voor de instelling, geen negatieve voorwaarden aan verbonden zijn. In het testament wordt precies omschreven welk deel van de erfenis voor welke culturele instelling bestemd is. Een legaat houdt in dat een bepaald bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een waardevol schilderij) wordt nagelaten aan een instelling. Over specifieke inboedelgoederen kan bij codicil worden beschikt. Notarissen kunnen je over de details informeren.

Bruikleen of vruchtgebruik

Een (deel van het) vermogen kan in bruikleen of in vruchtgebruik worden gegeven. Deze mogelijkheid is er ook tijdens het leven. In het testament kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat een (deel van het) vermogen eigendom wordt van de erfgenamen, maar dat het gebruik of het rendement uit dit vermogen gedurende een vastgestelde periode ten goede komt aan een culturele instelling.

Wat voor stichting of fonds?

Zelf opgerichte stichting

Een (deel van het) vermogen kan worden ondergebracht in een onafhankelijke zelf op te richten stichting. De stichting moet worden opgericht bij notariële akte. Wanneer de stichting door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is geregistreerd, is deze transactie vrij van schenkbelasting. De doelstelling van de stichting kan door de oprichter zelf worden bepaald. Bij de  notaris of belastingadviseur is meer informatie te vinden over  de stichtingsakte, statuten, reglementen en dergelijke.

Fonds op naam bij instelling

Steeds meer culturele instellingen (met ANBI-status) en grote fondsen bieden de mogelijkheid een Fonds op Naam op te richten dat wordt ondergebracht in de instelling zelf of bij een steunstichting. Vaak wordt hieraan een minimumbedrag gekoppeld, bijvoorbeeld € 50.000,-. De oprichter mag de naam en de bestemming van het fonds bepalen. Natuurlijk moet de bestemming wel passen binnen de doelstelling van de instelling waar het fonds is ondergebracht. Het fonds of de culturele instelling zorgt ervoor dat het geld besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert de oprichter van een Fonds op Naam van de kennis en ervaring van de culturele instelling, zonder zorgen over organisatorische en administratieve zaken. Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als bij testament opgericht worden. Voor de oprichting van een Fonds op Naam is een notariële akte verplicht. Het oprichten van een Fonds op Naam, waarbij giften aan een culturele instelling worden gedaan in de vorm van periodieke giften, is fiscaal het aantrekkelijkst omdat je dan volledige aftrek voor de inkomstenbelasting geniet inclusief het gebruik van de multiplier (zie onder periodieke gift in de ‘Geefwijzer’). De instelling moet voor het fonds de ANBI-status hebben.