Meer informatie

Geven aan cultuur, veel mensen doen het al. Maar er is ruimte voor meer. Sinds 2012 zijn giften aan cultuur extra aantrekkelijk. Dat is geregeld in de Geefwet en door de Europese Commissie op 20 maart 2013 goedgekeurd. De regeling is daarnaast met een jaar verlengd. Want giften kunnen het fundament van culturele instellingen verstevigen.

De Geefwet bevat aanpassingen in bestaande fiscale regelgeving die het geven aan cultuur voor particulieren en bedrijven extra aantrekkelijk maakt d.m.v. de zogenaamde multiplier. Concreet mag een gift met een multiplier van 25% verhoogd worden (Dit mag over een bedrag van maximaal € 5.000). Dit betekent dat er een kwart meer mag worden afgetrokken! En voor bedrijven is dit zelfs 50%!

Op initiatief van de Rijksoverheid is in samenspraak met de cultuursector een campagne gestart om het geven aan cultuur onder de aandacht te brengen: “Cultuur, Daar Geef Je Om“. Een gemeenschappelijke noemer benadrukt de samenhang van de afzonderlijke wervingsactiviteiten van instellingen. 

Op deze website kunnen potentiële gevers en instellingen terecht voor informatie en campagnemateriaal.

Particulieren en ondernemers die geven aan cultuur moeten er op kunnen vertrouwen dat hun giften goed besteed worden. De ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën houden toezicht op een transparant opererende filantropische sector en werken samen met de sector aan een moderne visie op transparantie en toezicht.

Vragen of opmerkingen? Mail naar cultuur@daargeefjeom.nl